Byaföreningen

Byaföreningen

Springlidens byaförening bildades den 14 december 1975 och Konrad Hällsten var dess förste ordförande. Under tiden 1985 - 2005 har Annette Lundqvist svarat för ordförandeskapet.

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i frågor som berör Springliden.


Föreningen ska vara ett forum för att analysera, debattera och behandla ärenden som berör Springlidens framtid och utveckling, och för att initiera aktiviteter för att genomföra dessa.


Byaföreningen ska inte bedriva någon understödjande verksamhet eller överta andras ekonomiska åtaganden.


Byaföreningen ska som främsta uppgift verka för drift och underhåll av byalokal och bagarstuga på byaföreningens fastighet samt elljusspår och initiera och genomföra aktiveter som främjar medlemmarnas intressen.

Byaföreningen äger sedan 1996 den gamla skolan i Springliden och använder den som byalokal.

På samma tomt byggde byaföreningen

 • 2004 en ny bagarstuga,
 • 2014 en ny friggebod som används som förråd
 • 2022 en monteringsfärdig grillstuga.


Byaföreningen äger och driver dessutom elljusspåret i byn.

 

Läs mer om byaföreningen i stadgar, verksamhetsberättelser och protokoll

 

Styrelse, verksamhetsåret 2024

 • Roland Lundqvist, ordf
 • Rune Nilsson, kassör
 • Barbro Lundqvist, ordinarie ledamot
 • Mikael Käck, ordinarie ledamot
 • Albin Bäckerstam, ordinarie ledamot

 

 • Ann-Marie Ljung, suppleant
 • Anna-Sara Rannerud, suppleant
 • Bertil Johanssson, suppleant
 • Peter May, suppleant
 • Elin Karlsson, suppleant

 

Styrelsens arbete är uppdelat i tre olika verksamheter


Arrangemang:Barbro Lundqvist, Annette Lundquist, Ann-Marie Ljung, Märta Bjuhr, Mariette Nilsson och Doris Sjöström. Gruppen utökas vid behov.


Skidspår och skoterleder: Janne Forsberg, Mikael Käck


Bygg och fastighet:Roland Lundqvist. Vid behov sker spontan sammansättning av lämpliga arbetsgrupper för att klara aktuella bygg- och arbetsprojekt.

   

Stadgar

 

Drogpolicy

 

Ordningsregler

 

Byaplan

 

Aktivitetsplan


Mötesplan för styrelsen

 

Exempel på koncentrerade bagar-stugeveckor för att minimera energi-åtgången för uppvärmning

 

Stugvärdar


Avgifter

 

Lyssna på Malå Dragspelsklubbs framförande av "Vals i Springlia"

 

Verksamhetsberättelser

- 1982

- 1984

- 1986

- 1989

- 1990

- 1991

- 1992

- 1993

- 1997

- 2000

- 2001

- 2002

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

- 2020

- 2021

- 2022

- 2023

 

Årsmötesprotokoll

- 1975

- 1975 extramöte

- 1976

- 1977

- 1979

- 1979 extramöte

- 1980

- 1992

- 1993

- 2000

- 2002

- 2003

- 2005

- 2006

- 2007

- 2008

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

- 2020

- 2021

- 2022

- 2023

 

Styrelsens mötesprotokoll

Interimsstyrelsemöte 1975-11-22

Möte 1 2005-01-30

Möte 2 2005-04-24

Möte 3 2005-09-04

Möte 4 2005-10-30

Möte 5 2006-01-29

Möte 6 2006-09-10

Möte 7 2007-01-14

Möte 8 2007-03-18

Möte 9 2007-08-22

Möte 10 2008-01-06

Möte 11 2008-09-16

Möte 12 2009-01-18

Möte 13 2009-04-26

Möte 14 2009-10-21

Möte 15 2010-02-07

Möte 16 2010-03-06

Möte 17 2010-06-01

Möte 18 2010-10-10

Möte 19 2010-12-12

Möte 20 2011-06-13

Möte 21 2011-09-18

Möte 22 2011-10-23

Möte 23 2011-12-11

Möte 24 2012-09-05

Möte 25 2013-02-16

Möte 26 2013-09-15

Möte 27 2014-01-26

Möte 28 2014-11-03

Möte 29 2015-01-25

Möte 30 2015-02-03

Möte 31 2015-05-12

Möte 32 2015-11-09

Möte 33 2016-10-06

Möte 34 2017-01-31

Möte 35 2017-02-19

Möte 36 2017-04-10

Möte 37 2017-10-23

Möte 38 2018-01-29

Möte 39 2018-07-05

Möte 40 2018-10-15

Möte 41 2019-01-28

Möte 42 2019-10-07

Möte 43 2020-01-27

Möte 44 2020-09-17

Möte 45 2020-12-03

Möte 46 2021-01-28

Möte 47 2021-08-15

Möte 48 2021-10-17

Möte 49 2022-01-30

Möte 50 2022-04-07

Möte 51 2022-08-30

Möte 52 2022-10-25

Möte 53 2023-02-01

Möte 54 2023-02-19, konstituerande

Möte 55 2023-04-26

Möte 56 2023-08-23

Möte 57 2023-10-25

Möte 58 2024-01-31

Möte 59 2024-02-18, konstituerande

Möte 60 2024-04-24