Byaföreningen

Byaföreningen

Springlidens byaförening bildades den 14 december 1975 och Konrad Hällsten var dess förste ordförande. Under tiden 1985 - 2005 har Annette Lundqvist svarat för ordförandeskapet.

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i frågor som berör Springliden.


Föreningen ska vara ett forum för att analysera, debattera och behandla ärenden som berör Springlidens framtid och utveckling, och för att initiera aktiviteter för att genomföra dessa.


Byaföreningen ska inte bedriva någon understödjande verksamhet eller överta andras ekonomiska åtaganden.


Byaföreningen ska som främsta uppgift verka för drift och underhåll av byalokal och bagarstuga på byaföreningens fastighet samt elljusspår och initiera och genomföra aktiveter som främjar medlemmarnas intressen.

Byaföreningen äger sedan 1996 den gamla skolan i Springliden och använder den som byalokal. På samma tomt byggde byaföreningen 2004 en ny bagarstuga och under 2014 en ny friggebod som används som förråd.


Byaföreningen äger och driver dessutom elljusspåret i byn.

 

Läs mer om byaföreningen i stadgar, verksamhetsberättelser och protokoll

 

Styrelse, verksamhetsåret 2020

  • Roland Lundqvist, ordf
  • Rune Nilsson, kassör
  • Barbro Lundqvist, ordinarie ledamot
  • Mikael Käck, ordinarie ledamot
  • Annette Lundquist, ordinarie ledamot

 

  • Sören Persson, suppleant
  • Ann-Marie Ljung, suppleant
  • Bo Lundqvist, suppleant
  • Vakant, suppleant
  • Lars Lundqvist, suppleant

 

Styrelsens arbete är uppdelat i fyra olika verksamheter


Arrangemang:Barbro Lundqvist, Annette Lundquist, Ann-Marie Ljung och Doris Sjöström.


Studiecirklar och utbildning: Barbro Lundqvist


Skidspår och skoterleder: Janne Forsberg, Mikael Käck


Bygg och fastighet:Roland Lundqvist, Vakant, Sören Persson, Lars Lundqvist

 

Övriga byamedlemmar kommer vid behov att kallas till arbetsgruppernas arbetsträffar.