Jakt och fiske

Jakt och fiske

Fiske

Fiskevårdsområdet bildades 1991 tillsammans med Lainejaur.

Området omfattar sjöarna Lainejaur och Grundträsk samt tjärnar och bäckar i anslutning till nämnda sjöar.

Nätfiske efter sik var tidigare dominerande, men efter 8 års inplantering av öring har sportfisket ökat. Fiskbeståndet består av öring, sik, gädda, abborre, harr och gullspångslax.Det finns fiskekojor vid södra och norra sidan av Grundträsket med möjlighet att övernatta i eller bara sitta och halstra din fisk.

 

Fiskekort: Sam Lundquist 070-231 19 67 , Gertrud Renström 0953–500 53


Jakt

Ett drygt 4000 ha stort viltvårdsområde är bildat och där finns det möjlighet att köpa jaktkort för småviltsjakt.

 

Jaktkort: Mikael Käck 070-393 20 08, Fredrik Lundmark 070-683 3208