Jakt och fiske

Jakt och fiske

Fiske

Fiskevårdsområdet bildades 1991 tillsammans med Lainejaur.

Området omfattar sjöarna Lainejaur och Grundträsk samt tjärnar och bäckar i anslutning till nämnda sjöar.

Nätfiske efter sik var tidigare dominerande, men efter 8 års inplantering av öring har sportfisket ökat. Fiskbeståndet består av öring, sik, gädda, abborre, harr och gullspångslax.


Det finns fiskekojor vid södra och norra sidan av Grundträsket med möjlighet att övernatta i eller bara sitta och halstra din fisk.

 

Fiskekort: Sam Lundquist 070-231 19 67 , Gertrud Renström 0953–500 53


Jakt

Ett drygt 4000 ha stort viltvårdsområde är bildat och där finns det möjlighet att köpa jaktkort för småviltsjakt.

 

Jaktkort: Mikael Käck 070-393 20 08, Fredrik Lundmark 070-683 3208