Vindkraft

Vindkraft

Byarna Springliden, Mörttjärn och Lainejaur har tillsammans bildat VindByar Ekonomisk förening för att hantera byarnas intressen i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

 

Vindkraftsparkerna har tillkommit på initiativ av ortsbefolkningen i dessa byar och Skellefteå Kraft är exploatör.

 

Läs mer på www.vindbyar.se


 

Aktuella berg: Storliden, Hemliden, Jokkmokksliden och Tallberget (strax norr om Jokkmokksliden)
Upplysningar:

Roland Lundqvist, 070-3411344

roland@maxr.se